Děkujeme elektronickému magazínu Starting Up za možnost převzít v plném znění rozhovor s Evou nazvaný "NILA: Odpověď na módní konzum".


startingup_1.jpg

startingup_2.jpg

startingup_3.jpg

startingup_4.jpg

startingup_5.jpg

startingup_6.jpg

startingup_7.jpg

Komentáře