Zásady ochrany osobních údajů

obchodní společnosti
NILA Living s.r.o.
se sídlem Finská 5, Praha 10, PSČ: 101 00
identifikační číslo: 241 33 817
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 181681


V tomto dokumentu uvádíme důležité informace ohledně zpracování osobních údajů při provozu internetového obchodu www.nila.cz. Všechny uvedené informace jsou platné i pro provoz internetového obchodu www.nila-shop.sk, jakož i pro prodej v našich kamenných prodejnách.

 

1. Správce osobních údajů a pověřenec pro ochranu osobních údajů

Společnost NILA Living s.r.o., se sídlem Finská 5, Praha 10, PSČ: 101 00, IČ: 241 33 817 (dále jen „Nila“) je provozovatelem internetového obchodu www.nila.cz a sítě kamenných prodejen s módou. Společnost Nila je v souvislosti se svým podnikáním správcem osobních údajů, tj. shromažďuje, uchovává a využívá (i jinak zpracovává) Vaše osobní údaje pro výkon své podnikatelské činnosti.

Ve všech záležitostech zpracování a ochrany osobních údajů se můžete obrátit přímo na společnost Nila na doručovací adresa: NILA Living s.r.o., Finská 5, 101 00 Praha 10.

Společnost Nila ustanovila pověřence pro ochranu osobních údajů, kterého můžete vždy kontaktovat na e-mailové adrese gdpr@nila.cz.

 

2. Jaké osobní údaje zpracováváme

Zpracováváme následující osobní údaje:

 1. Osobní údaje, které nám sami poskytnete. Zpracováváme osobní údaje, které nám sami poskytnete v souvislosti s využitím našich služeb (zejm. v rámci objednání zboží v internetovém obchodu www.nila.cz, v rámci uzavření kupní smlouvy či při přihlášení se k odběru elektronického newsletteru).

  Pokud si u nás objednáte zboží, potřebujeme od vás údaje, které jsou pro splnění objednávky nezbytné (zejm. jméno a příjmení, doručovací a fakturační adresa). Pokud bychom tyto údaje neměli, nemohli bychom vám zboží doručit. Dále potřebujeme vaši e-mailovou adresu pro zaslání potvrzení objednávky, sloužící jako potvrzení uzavřené kupní smlouvy, a zaslání obchodních podmínek a reklamačního řádu. Potřebujeme rovněž vaše telefonní číslo, na které vás může kontaktovat kurýr při doručování vaší objednávky.

  Při objednání zboží můžete dobrovolně vyplnit i nepovinné údaje, které nám pomáhají k efektivnějšímu splnění uzavřené smlouvy.Vyplněním nepovinných údajů ve svém uživatelském profilu nám sdělíte i vaše jiné osobní údaje, jako jsou např. často používané doručovací adresy.

  Pokud se obrátíte na naši zákaznickou linku či nám napíšete zprávu, budeme vaše osobní údaje uvedené v této komunikaci také zpracovávat.

  Budeme rovněž zpracovávat vaši e-mailovou adresu, pokud se přihlásíte k odběru našeho elektronického newsletteru, stejně jako pro případ, že odběr newsletteru odhlásíte.
   
 2. Osobní údaje třetích osob, které nám poskytnete. Poskytnete-li nám osobní údaje třetí osoby, je vaší povinností informovat o tom dotyčnou osobu a zajistit si její souhlas s těmito podmínkami ochrany osobních údajů.

  Může se např. stát, že v internetovém obchodu www.nila.cz zakoupíte zboží, které si ale necháte doručit na adresu třetí osoby, pověřené k převzetí zboží, a sdělíte nám jméno, příjmení, telefon a doručovací adresu této pověřené osoby.
   
 3. Osobní údaje, které zpracováváme automaticky. Při návštěvě webové stránky www.nila.cz o vás můžeme shromažďovat určité informace (např. IP adresa, datum a čas přístupu, informace o internetovém prohlížeči, operačním systému či nastavení vašeho jazyka). Můžeme také zpracovávat informace o vašem chování na našich webových stránkách, např. jaké odkazy navštívíte a jaké zboží je vám zobrazeno. Přistupujete-li na naše webové stránky z mobilního telefonu či obdobného zařízení, můžeme zpracovávat i informace o takovém zařízení.

  Automaticky zpracováváme i tzv. cookies, což jsou krátké textové soubory generované webovým serverem a ukládané v počítači prostřednictvím prohlížeče. Více informací o zpracování cookies naleznete v Informacích o souborech cookies (ke stažení zde), který je přílohou těchto zásad.
   
 4. Kamerové systémy v prodejnách. Automaticky zpracováváme i záznamy z kamer v našich prodejnách. Naše kamenné prodejný jsou monitorovány kamerovými systémy s online přenosem a záznamem. Zaznamenáván je pouze obraz. Kamery v prodejnách máme z důvodu prevence a z důvodu objasňování případné protiprávní činnosti. Provozovatelem kamerového systému je společnost NILA Living s.r.o.

 

3. Proč zpracováváme vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje zpracováváme z těchto důvodů:

 1. Uzavření a plnění smlouvy. Osobní údaje zpracováváme proto, abychom vám mohli poskytnout naše služby. Abychom s vámi mohli uzavřít kupní smlouvu, tj. abyste mohli nakoupit na našem e-shopu www.nila.cz, potřebujeme bezpodmínečně znát vaše identifikační a kontaktní údaje. Pro tento účel nepotřebujeme váš souhlas se zpracováním osobních údajů; zákonným důvodem je plnění smlouvy a přijetí opatření před uzavřením smlouvy. Vaše osobní údaje zpracováváme i pro potřeby dalšího plnění vyplývajícího z uzavřené smlouvy, zejména pro případ vrácení či reklamace zboží.
   
 2. Péče o zákazníka a uživatelský účet. Pokud se na nás obrátíte s dotazem či problémem, musíme k jeho zodpovězení či vyřešení zpracovávat vaše údaje. V některých případech mohou být vaše osobní údaje předány i třetím subjektům (např. dopravci zboží nebo servisnímu středisku).

  Díky osobním údajům, které nám poskytnete ve svém uživatelském profilu, se vám zpřístupní řada užitečných funkcí (např. možnost sledování objednávky a zasílání informací o doručení). Zadané údaje přitom můžete kdykoliv změnit s výjimkou e-mailové adresy, která slouží pro přístup k uživatelskému účtu.
   
 3. Zákaznické hodnocení zboží a služeb. Po zakoupení zboží v našem internetovém obchodu můžete být požádáni o ohodnocení zboží a souvisejících služeb. Máme povinnost řádně splnit uzavřenou smlouvu a dodržovat ustanovení právních předpisů. Za účelem zpětné kontroly, že závazek ze smlouvy byl z naší strany řádně splněn, budeme zpracovávat vaše osobní údaje za účelem zaslání dotazníku spokojenosti.

  Zaslání dotazníku je nezbytné pro splnění právních povinností plynoucích z právních předpisů a z uzavřené smlouvy. Kontrolujeme nejen to, jestli byla uzavřená smlouva řádně a včas splněna, ale i skutečnost, zda nedošlo k neoprávněnému zpracování osobních údajů, byly vám poskytnuty všechny potřebné nebo zákonem požadované informace, a umožníme vám tak případný problém řešit.
   
 4. Marketingové účely
  • E-mailový marketing: obchodní sdělení vám zasíláme e-mailem na základě vašeho souhlasu. Z odběru obchodních sdělení (elektronických newsletterů) se můžete snadno odhlásit buď úpravou nastavení svého uživatelského profilu nebo pomocí odkazu, který se nachází v patičce každého newsletteru.
  • Marketingové soutěže a zákaznické výhody: vaše osobní údaje zpracováváme za účelem splnění marketingových akcí (vyhodnocení, ukončení, doručení případné výhry atd.), případně pro účely poskytnutí slevového kupónu (za první nákup či registraci). K takovému zpracování není potřeba souhlas, protože bez zpracování osobních údajů není možné akci naplnit. Osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu trvání marketingové akce, případně po dobu jednoho roku.
  • Retargeting: v některých případech užíváme techniky retargetingu (zpětného oslovení zákazníka na základě již projeveného zájmu).
    
 5. Nabídka dalších (obdobných) služeb a produktů. Zákazníkům, kterým jsme poskytli naše služby (tj. prodali zboží v internetovém obchodu www.nila.cz), můžeme zaslat na e-mail obchodní sdělení (např. ve formě newsletteru) s nabídkou dalších služeb či produktů.

  K tomu nepotřebujeme váš souhlas, neboť se jedná o oprávněný zájem společnosti Nila. Takovým způsobem budou vaše osobní údaje zpracovávány po dobu tří let. Zasílání obchodního sdělení je možné kdykoli zrušit pomocí odkazu, který se nachází v patičce každého newsletteru.
   
 6. Zlepšování našich služeb. Pomocí historie objednávek a chování na našem webu vám dokážeme nabídnout relevantnější zboží (např. příslušenství k zakoupeným produktům). Na určitých místech tedy zobrazujeme produkty, které jsou určeny přímo pro vás a odpovídají vašim potřebám a zájmům. K optimalizaci prvků na webu a mimo web (personalizovaná reklama na webu třetích stran) můžeme využívat také nástroje pro testování různých variant (tzv. A/B testování), Google Analytics, Facebook Analytics atd.
   
 7. Uplatnění práv a právních nároků a kontroly ze strany orgánů veřejné moci. Vaše osobní údaje můžeme rovněž zpracovávat za účelem ochrany a uplatnění našich práv a právních nároků (např. pokud vůči nám budete mít neuhrazenou pohledávku nebo pro prokázání doručení objednaného zboží). Dále můžeme vaše osobní údaje zpracovávat i pro účely kontrol prováděných orgány veřejné moci a z dalších obdobně závažných důvodů. Zpracování některých osobních údajů nám ukládá přímo zákon, např. jsme povinni uchovávat daňové doklady po zákonem stanovenou dobu.
   
 8. Bezpečnost, prevence a objasňování protiprávní činnosti. V našich kamenných prodejnách mohou být instalovány bezpečnostní kamery. Automatické zpracování kamerových záznamů představuje náš oprávněný zájem a nevyžaduje váš souhlas. Kamery v prodejnách máme z důvodu zachování bezpečnosti, prevence a z důvodu objasňování případné protiprávní činnosti.

 

4. Na jakém právním základě osobní údaje zpracováváme

Zpracování osobních údajů provádíme vždy na základě jednoho ze zákonných důvodů: 

 1. Uzavření a plnění smlouvy. Velkou část vašich osobních údajů nezbytně potřebujeme k tomu, abychom s vámi mohli uzavřít kupní (či darovací) smlouvu ohledně našeho zboží. Jakmile je smlouva uzavřena, zpracováváme vaše osobní údaje k tomu, abychom vám řádně doručili zakoupené zboží, popř. abychom vám řádně poskytli zakoupené služby. Na základě tohoto právního důvodu tedy zpracováváme především údaje identifikační, kontaktní, fakturační a doručovací a pro zpracování těchto osobních údajů není vyžadován váš souhlas.
   
 2. Naše oprávněné zájmy. V některých případech provádíme zpracování osobních údajů z titulu našeho oprávněného zájmu. Jedná se například o zasílání obchodních sdělení nebo v případech, kdy společnost Nila uplatňuje své nároky nebo chrání svá práva, případně když plní zákonnou povinnost, kdy je zpracování osobních údajů uloženo obecně závaznými právními předpisy.

  Vaše osobní údaje používáme i k tomu, abychom vám poskytli relevantní obsah, tedy obsah, který je pro vás zajímavý. Na základě oprávněného zájmu takto zpracováváme zejména osobní údaje, které zpracováváme automaticky, a cookies.
  Ze stejného právního důvodu vám jako našim zákazníkům můžeme zasílat e-mailové zprávy. Zpracování vašich osobních údajů na tomto právním podkladě se děje i při monitoringu prováděném prostřednictvím kamer v našich prodejnách.

  Pokud vaše osobní údaje zpracováváme na základě tohoto právního důvodu, můžete proti tomuto zpracování vznést námitku našemu pověřenci pro GDPR.
   
 3. Zákonná povinnost. V některých případech nám zpracování vašich osobních údajů ukládají právní předpisy (např. účetní, daňové nebo regulatorní předpisy z oblasti elektronických komunikací). V takovém případě jsme povinni osobní údaje v předepsaném rozsahu zpracovávat i bez vašeho souhlasu.
   
 4. Souhlas. Pro účely zasílání obchodních sdělení (e-mail marketing) zpracováváme vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu. Pokud nám souhlas neudělíte a jste naším zákazníkem, tak vám můžeme obchodní sdělení zaslat i bez toho, abyste nám udělili váš souhlas. V každém případě však platí, že můžete takovouto marketingovou komunikaci z naší strany jednoduše zakázat tím, že si (a) upravíte nastavení svého uživatelského profilu nebo (b) využijete odkaz uvedený na konci každé e-mailové komunikace.

  Pokud nám udělíte svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, můžete jej kdykoliv odvolat prostřednictvím našeho pověřence pro GDPR.

  Pro vyloučení pochybností a jak plyne z výše uvedeného, vaše osobní údaje můžeme zpracovávat i bez vašeho souhlasu, ale pouze za účelem (a) poskytnutí služby či produktu (splnění uzavřené smlouvy); (b) splnění právních povinností, které pro nás vyplývají z obecně závazných právních předpisů (např. povinnost uchovávat provozní a lokalizační údaje podle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích); či (c) zpracování, jež je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů (např. zajištění bezpečnosti našich webů, marketing). Možnost a zákonnost takového zpracování vyplývá přímo z platných právních předpisů a Váš souhlas k tomuto zpracování není potřeba.
   

5. Komu vaše osobní údaje dále předáváme?

V některých případech předáváme vaše osobní údaje třetím subjektům. Osoby, kterým jsou údaje předány, nejsou oprávněny tyto údaje zpracovávat za jakýmkoli jiným účelem a ani je předávat jakékoli další osobě bez souhlasu nebo pokynu společnosti Nila, ledaže k tomu mají zákonný důvod.

Vaše osobní údaje nepředáváme do země mimo Evropskou unii (respektive mimo státy EHP, tj. Evropského hospodářského prostoru), ve které by nebyl zabezpečen dostatečný standard ochrany osobních údajů.

Vaše osobní údaje předáváme třetím subjektům v těchto případech (tedy ve vztahu k těmto osobním údajům vystupujeme v pozici správce):

 1. Doručení zboží: vámi vybraný dopravce není schopen doručit objednané zboží, pokud mu nepředáme údaje, kam a komu má zboží doručit. Tyto údaje dopravci předáme tak, jak je vyplníte v objednávce. Takto předané údaje zahrnují především vaše jméno a příjmení, doručovací adresu, tel. číslo, na kterém vás může dopravce kontaktovat, a pokud nebylo zboží uhrazeno předem, tak i případně částku, kterou je třeba při převzetí zboží uhradit. Dopravce je ve vztahu k osobním údajům, které mu předáme, oprávněn zpracovávat je pouze pro účely doručení zboží a poté osobní údaje bezodkladně smazat.
   
 2. Platební karty: naše společnost nemá údaje o platebních kartách, kterými u nás platíte. Údaji o vašich platebních kartách disponuje pouze zabezpečená platební brána ThePay.cz a příslušná bankovní instituce.
   
 3. Obchodní sdělení: v případě rozesílání obchodních sdělení (např. e-mailem či prostřednictvím fyzické pošty) můžeme k rozesílce využít třetí subjekt. Tento subjekt je vázán povinností mlčenlivosti a vaše osobní údaje nesmí použít k jinému účelu.
   
 4. Hodnocení produktů nebo služeb prostřednictvím Heureka.cz nebo Zboží.cz: V případě zasílání dotazníků s hodnocením nákupu mohou být vaše údaje (e-mailová adresa, informace o zakoupeném zboží/službách) sdíleny s provozovatelem portálu Heureka.cz (společností Heureka Group a.s.) nebo Zboží.cz (společností Seznam.cz, a.s.).
   
 5. Státní orgány: v případě vymáhání našich práv mohou být vaše osobní údaje předány třetímu subjektu (např. advokátovi). Pokud nám právní řád, nebo orgán státní moci (např. Policie ČR), uloží povinnost, abychom mu předali vaše osobní údaje, musíme tak učinit.
   
 6. Poskytovatelé technických systémů a služeb: pro zajištění interních systémů využíváme služby třetích stran, kterým jsou v nutných případech předávány vaše osobní údaje. Jedná se o předání osobních údajů pro zajištění chodu našeho e-shopu (CMS sytému), pro zajištění analýzy návštěvnosti našich webů, pro řádné vedení účetnictví či pro zajištění technického řešení, díky kterému můžeme zobrazovat pouze pro vás relevantní obsah a reklamu.

 

6. Jak dlouho vaše osobní údaje zpracováváme?

V prvé řadě budeme vaše osobní údaje zpracovávat po celou dobu trvání našeho smluvního vztahu, tj. po dobu nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích ze smlouvy, minimálně po dobu zajištění realizace vaší objednávky, a dále po dobu, po kterou je společnost Nila povinna osobní údaje jakožto zpracovatel uchovávat podle obecně závazných právních předpisů. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

V případě zpracovávání osobních údajů, ke kterému byl udělen souhlas, budou vaše osobní údaje obecně zpracovávány po dobu 5 let, nebo do odvolání takového souhlasu.

Pokud se přihlásíte k odběru obchodních sdělení, budeme vaše osobní údaje zpracovávat po dobu 5 let, popř. do odvolání souhlasu s jejich zasíláním. Souhlas můžete odvolat tím, že si upravíte nastavení svého uživatelského profilu, nebo využijete odkaz na konci každého obchodního sdělení.

Osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služeb, resp. pro splnění našich povinností, ať již tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy či z obecně závazných právních předpisů, musíme zpracovávat bez ohledu na udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi (např. u daňových dokladů je touto dobou doba nejméně 10 let).

Údaje získané prostřednictvím uživatelského účtu či jiným obdobným způsobem, zpracováváme po dobu využívání našich služeb a dále obvykle 5 let po jejich zrušení. Následně jsou obvykle ukládány po přiměřenou dobu pouze základní identifikační údaje a údaj o tom, z jakého důvodu byl uživatelský účet zrušen či údaje tvořící součást provozních záloh.

Cookies: cookies zahrnující chování uživatele mažeme po 30 dnech s tím, že starší data jsou dostupná v anonymizované podobě v Google Analytics.

Kamerové záznamy ukládáme nejdéle po dobu 5 dnů, kdy jsou automaticky mazány. Pokud dojde k protiprávnímu jednání, můžeme příslušnému orgánu (Policie ČR, soud apod.) kamerový záznam předat. V takovém případě není záznam po 5 dnech smazán, ale z důkazních důvodů je uchován do pravomocného skončení věci.

 

7. Jaká máte práva v souvislosti s ochranou vašich osobních údajů

Jako subjekt údajů máte ve vztahu ke svým osobním údajům práva, která pro vás plynou z právních předpisů a můžete je kdykoliv uplatnit. Máte zejména právo (a) kdykoliv svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat, (b) právo na přístup k osobním údajům, (c) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (d) právo požadovat vysvětlení, (e) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, (f) právo na výmaz osobních údajů, (g) právo na přenositelnost údajů, (h) právo vznést námitku a (i) právo na omezení zpracovávání vašich osobních údajů.

 1. Odvolání souhlasu. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat zasláním e-mailové zprávy na adresu gdpr@nila.cz. Odvoláním souhlasu není dotčena možnost nadále zpracovávat osobní údaje, které byly získány na základě vašeho souhlasu před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu také nemá vliv na zpracování osobních údajů, které zpracováváme na jiném právním základě (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).
   
 2. Přístup. Máte právo získat od nás informaci, jestli zpracováváme vaše osobní údaje, a pokud tomu tak je, máte právo ke svým osobním údajům získat přístup. Kontaktujte prosím našeho pověřence na e-mailu gdpr@nila.cz. V případě opakované žádosti budeme oprávněni za kopii poskytnutých osobních údajů účtovat přiměřený poplatek.
   
 3. Oprava osobních údajů. Pokud se domníváte, že osobní údaje, které o vás zpracováváme, jsou nepřesné či nepravdivé, máte právo požadovat jejich opravu. Opravu můžete nejrychleji provést prostřednictvím svého uživatelského účtu, případně můžete kdykoli kontaktovat našeho pověřence na e-mailu gdpr@nila.cz. Opravu provedeme bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na technické možnosti.
   
 4. Vysvětlení. Pokud máte podezření, že zpracováním vašich osobních údajů narušujeme ochranu vašeho osobního a soukromého života nebo že vaše osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, můžete po nás požadovat vysvětlení. Kontaktujte prosím našeho pověřence na e-mailu gdpr@nila.cz.
   
 5. Podnět k Úřadu pro ochranu osobních údajů. Máte-li za to, že vaše osobní údaje zpracováváme protiprávně, máte právo podat podnět příslušnému dozorovému úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme však rádi, pokud budete případnou nespokojenost řešit nejprve s námi, vždy můžete kontaktovat našeho pověřence na e-mailu gdpr@nila.cz nebo prostřednictvím naší infolinky na tel. čísle 777 755 837.
   
 6. Výmaz. Pokud již vaše osobní údaje nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte, že byly zpracovávány protiprávně, máte právo požadovat jejich výmaz. Výmaz se však nedotkne údajů na dokumentech, které musíme podle zákona uchovávat (např. faktury či dobropisy). Pokud vaše osobní údaje budeme potřebovat pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků, může být vaše žádost odmítnuta (např. pokud za vámi evidujeme neuhrazenou pohledávku či v případě probíhajícího reklamačního řízení). Pro provedení výmazu prosím kontaktujte našeho pověřence na e-mailu gdpr@nila.cz.
   
 7. Přenositelnost. Pokud chcete, abychom vaše osobní údaje předali třetímu subjektu, můžete využít svého práva na přenositelnost údajů. Pokud by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, nebudeme moci vaší žádosti vyhovět.
   
 8. Vznesení námitky. Některé osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu. Pokud budete mít konkrétní důvody, můžete vznést námitku proti zpracovávání těchto osobních údajů. V takovém případě vaše osobní údaje nebudou dále zpracovávány, ledaže prokážeme, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy vašimi, zejména je-li důvodem případné vymáhání právních nároků. Námitku můžete zaslat našemu pověřenci na e-mail gdpr@nila.cz.
   
 9. Omezení zpracování. Pokud nemáte zájem na výmazu, ale pouze na dočasném omezení zpracování vašich osobních údajů, můžete po nás požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů. V takovém případě můžeme vaše osobní údaje zpracovávat pouze s vaším souhlasem (s výjimkou uložení či zálohy předmětných osobních údajů). Žádost můžete zaslat našemu pověřenci na e-mail gdpr@nila.cz.
 10.  

8. Zabezpečení osobních údajů

V Nile děláme vše pro to, aby byly vaše osobní údaje u nás v bezpečí. Zavedli jsme proto přiměřená opatření jak technického, tak organizačního rázu. Zabezpečení pravidelně kontrolujeme a snažíme se ochranu vašich osobních údajů průběžně zdokonalovat. Veškerá komunikace mezi vaším zařízením a našimi webovými servery je šifrovaná. Přihlašovací údaje jsou zahashované a všechna vaše data jsou uložena pouze na serverech v zabezpečených datových centrech s omezeným, pečlivě kontrolovaným a auditovaným přístupem.

 

9. Jak nás můžete kontaktovat

V případě jakéhokoli dotazu týkajícího se ochrany osobních údajů či odvolání souhlasu s dalším zpracováním vašich osobních údajů prosím kontaktujte našeho pověřence pro ochranu osobních údajů elektronickou poštou na e-mailové adrese gdpr@nila.cz nebo písemně na adrese našeho sídla: NILA Living s.r.o., Finská 5, 101 00 Praha 10. V takovém případě můžeme požadovat prokázání vaší totožnosti pro ověření vaší identity a zamezení neoprávněnému přístupu třetích osob k vašim osobním údajům.


Tato verze Zásad ochrany osobních údajů je platná a účinná od 1. 5. 2023 a je k dispozici v elektronické podobě na adrese www.nila.cz.